çaktırmak

(-i, -e) çakmak 3 的使动态: Kontes bizi bu sene çaktıracak galiba. 这女老师今年也许会让我们留级。Hırsız, çaktırmadan cebimdekini yürütmüş. 小偷神不知鬼不觉地摸去了我衣兜里的东西。Yan gözle, çaktırmadan yüzüne bakıyorum. 我用眼角偷偷地注视着他的脸。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • çaktırmak — i 1) Çakma işini yaptırmak 2) argo Sınavda bırakmak 3) tkz. Birinin bir şeyi sezmesini sağlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sınıfta çaktırmak — argo sınıfta bırakmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çakturmak — çaktırmak; iki kişiyi kızı;tırmak II, 181 alaca, kır III, 156 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • çaktırma — is. Çaktırmak işi veya durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çiviletmek — i Çivi çaktırmak Ayakkabılarını çiviletti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sınıf — is., Ar. ṣinf 1) Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri Birinci sınıf öğrencileri. 2) Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler 3) Ders okutulan yer, dershane, derslik 4) Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yaşnatmak — şimçek çaktırmak, parlatmak II, 356 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.